Öneri & Bilgi: Doğum Kontrol Yöntemleri̇ - Hero

Kadınların İş Hayatında Yaşadığı Zorluklar

Günümüzde kadınlar, iş hayatında önemli roller üstlenmekle birlikte hala birçok zorluğa maruz kalıyor. Dünyada iş hayatı ile ilgili ekosistemin büyümesine ve cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atılmasına rağmen kadın çalışanlar çeşitli engellerle karşılaşabiliyor. Birçok kadın, sektörü ne olursa olsun ''cam tavan'' olarak adlandırılan, görünmeyen bir engelle karşı karşıya kalıyor. Cam tavan, kadınların belirli bir seviyeye kadar yükselebilmelerine ve liderlik pozisyonlarına erişmelerine engel olan toplumsal ve kurumsal engelleri temsil ediyor. İş hayatındaki başarılarına ve tecrübelerine rağmen, kadınlara yönetici pozisyonlarında yeterince yer verilmiyor. Bu durum kadınların kariyer basamaklarını tırmanmalarını sınırlarken, yeteneklerini ortaya koymalarını imkansız bir hale getiriyor.

Kadınların Çalışma Hayatında En Sık Karşılaştığı 5 Zorluk

 • İş Mülakatları
  Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar, ilk olarak mülakat sürecinde başlıyor. Mülakatlarda eğitim seviyesi yüksek olmasına rağmen birçok kadın, ''Evli misin, bekar mısın? Çocuğun var mı? Yakın zamanda çocuk planlıyor musun?'' gibi sorularla karşılaşıyor. Özel hayat gizliliğini ihlale yönelik bu soruların temelinde ise kadınların annelik izni yatıyor. Özellikle yeni evlenen veya hiç çocuğu olmayan kadınlar, hamilelik süreci göz önüne alınarak iş mülakatlarında reddediliyor. Kadınların hamilelik sürecinde çıktıkları doğum izni ve annelik rolünü üstlenmeleriyle birlikte iş-yaşam dengesini kuramayacakları konusunda iş verenlerin olumsuz görüşleri bulunuyor. Bu sorun, özellikle çocuksuz kadınların iş hayatına daha giriş aşamasında bile cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmasına yol açıyor.
 • Maaş Eşitsizlikleri
  Kadınların iş hayatında en sık karşılaştığı zorluk ise maaş eşitsizliği. Aynı işi yaptıkları halde erkek meslektaşlarına göre daha düşük bir ücretle çalıştırılan birçok kadın var. Bu durumun temelinde ise erkeklerin evi geçindiren kişi konumunda görülmesi yatıyor. Toplumda eski zamanlardan süregelen “erkekler çalışıp eve bakar, kadınlar ise evdeki temel işleri halleder” düşüncesi, günümüzde hala devam ediyor. Bu durum kadın istihdamının artırılması ile azalmış gibi görünse de maaş farkı olarak yansıtılıyor. Kadınlar aynı yetenek ve deneyime sahip olmalarına rağmen erkek meslektaşlarından daha düşük ücret alarak adil bir rekabet ortamından uzaklaştırılıyor.
 • Mobbing
  Kadınlar iş yaşamında mobbinge maruz kalabiliyor. Bazı şirketler kadınlara yönelik kıyafet düzenlemeleri getirerek kadınların işverenin belirlediği şekilde giyinmesini istiyor. Üstelik kadınlara yapılan mobbing bunlarla da sınırlı değil. Bazı iş yerlerinde sadece kadın oldukları için kadın çalışanlardan çay servisi, temizlik, karşılama gibi görev dışı hizmetler de bekleniyor.
 • Fırsat Eşitsizliği
  Bazı şirketler tecrübe ve eğitimi iyi olmasına rağmen, yakın zamanda evlenmeyi veya çocuk yapmayı planlayan kadınlara çalışmak için fırsat vermiyor. Aynı durum pozisyon ve görev dağılımı konusunda da yaşanıyor. Örneğin büyük şirketlerde çok önemli görevler çoğunlukla erkek çalışanlara veya erkek liderliğinde bir ekibe veriliyor. Kadınlara yönelik fırsat eşitsizlikleri, kadınların kariyer basamaklarını tırmanmasının önüne geçiyor.
 • Önyargılar
  Kadınların iş hayatında karşılaştığı bir diğer zorluk ise toplumsal tabu kaynaklı yaklaşımlara maruz kalmaları. Örneğin birçok şirkette kadınların ‘duygusal olmaları sebebiyle’ işleri profesyonel olarak yönetemeyeceği düşünülüyor. Bu durum aslında regl dönemiyle bağdaştırılıyor. Kadınların regl döneminde vücutta yaşanan hormonal değişiklikler sebebiyle kendilerini duygusal ve daha hassas hissetmeleri oldukça normal bir durum. Ancak erkek egemen toplumlarda bu duygusallık hoş karşılanmıyor ve iş hayatında olumsuzluklara yol açabileceği düşünülüyor.

Kotex olarak, kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları aşmaları için cinsiyet eşitliğini destekleyen programların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Tamamen kadınlardan oluşan ekibimiz ve partnerlerimiz ile yarattığımız Kadın Demek #İlerlemekDemek filmini yayına alarak, dünya genelinde kadınların seslerini daha gür bir şekilde duyurmalarına yardımcı oluyoruz.

Ayrıca kadınların kendilerini özgürce ifade edebildiği ve regl tabularını yıkabildiği, daha konforlu bir dünya sağlamak için bir kampanya yürütüyoruz. Kotex olarak, Kadın Demek #İlerlemekDemek etiketiyle atılan her tweet için İhtiyaç Haritası Derneği iş birliği ile üniversiteli öğrencilere ve deprem bölgesindeki kadınlara hijyenik ped desteğinde bulunuyoruz. Herkesi, Kadın Demek #İlerlemekDemek etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapmaya davet ediyoruz.

Kaynakça:

https://www.kimberly-clark.com/en-us/responsibility/social-impact/kotex-she-can-initiative
https://www.ourbusinessladder.com/difficulties-faced-women-entrepreneurs/

EmptyView

Kotex Ultra Pedler

Kotex Ultra Pedler

Ultra pedler, güven ve rahatlık için tasarlanmıştır.

Kotex Günlük Pedler

Kotex Günlük Pedler

Kotex Günlük pedler, rahatlık ve ferahlık için tasarlanmıştır.

Kotex Tamponlar

Kotex Tamponlar

Kotex tamponlar, rahatlık ve güven için tasarlanmıştır.